Asuminen Kitinkodissa

Vakituinen asuminen ja intervalliasuminen Kitinkodin yksikössä

Kitinkodin yksikkö tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista.  Teemme tiivistä yhteistyötä Soiten kanssa, joka vastaa asiakkaiden valinnasta sekä toiminnan valvonnasta yhdessä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kanssa. Toiminta on ikääntyneille suunnattua pitkäaikaista palveluasumista, jota Hoivakunnas oman taustansa ja kokemuksensa mukaisesti kehittää kuntouttavaan suuntaan. Kitinkodissa tarjoamme sekä vakituista asumista että intervalliasumista. Kitinkodin vastaavana esimiehenä toimii Piia Hautajärvi-Salmela. Voit tutustua omavalvontasuunnitelmaan tästä.

Vierailukäytännöt Kitinkodissa 

Kitinkodin vierailukäytännöt perustuvat Soiten ohjeisiin. Henkilöstö opastaa vierailun toteuttamisessa ja suojavarusteiden käytössä. Vierailuaika Kitinkodissa on klo 13-17. 

Koti 1 (ent. Kotiranta)  asiakkaiden vierailijat voivat kysyä vierailukäytännöistä numeroista 040 804 2513 ja 040 804 2514 Koti 2 (ent. Jokiranta)  asiakkaiden vierailijat numeroista 040 804 2516 ja 040 8042517.

Myös Kitinkodin toiminta tulee siirtymään Hoivakunnaksen päärakennuksen yhteyteen. Uuden kiinteistön suunnittelu Kitinkankaalle on jo käynnistynyt ja sen valmistuminen ajoittuu vuodelle 2025. Uuteen rakennukseen tulee alustavien suunnitelmien mukaisesti tilat 45-47 asiakkaalle sekä yhteiset ruokailu- ja kokoontumistilat. Huoneratkaisumme tulevat mahdollistamaan myös pariskunnille yhteisiä kahden hengen koteja.

Katso tarkemmat tiedot https://kitinkannus.fi/kitinkodissa-asuminen.html

Jäikö joku askarruttamaan? Kysy meiltä!