Johanna Rautakoski Kitinkannuksen toimitusjohtajaksi

KTM Johanna Rautakoski (45) on nimitetty Kannuksessa toimivan Osuuskunta Kitinkannuksen toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään 1.1.2023.

Ylivieskalainen Johanna Rautakoski on toiminut aiemmin muun muassa ympäristöpäällikkönä Kati Oy:ssä, toimitusjohtajana Vieskan Elementti Oy:ssä sekä elinkeino- ja talouspäällikkönä Reisjärven kunnassa. Hän on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Oulun yliopistosta markkinoinnin pääaineesta vuonna 2003 ja suorittanut sen jälkeen muun muassa johtamisen sivuainetutkinnon Itä-Suomen yliopistossa sekä HHJ, Positive Psychology Practitioner ja Certified Business Coach -koulutukset.

”Kitinkannus on tehnyt jo vuosikymmeniä arvokasta ja laadukasta työtä sotainvalidien ja -veteraanien kuntoutuksen parissa. Minua innostaa se, että pääsemme nyt kehittämään laajempaa kuntouttavan vanhustenhoidon palvelukonseptia. Lisäksi mieluisana tehtävänäni on rakentaa vahvasti osallistava toimintakulttuuri, joka houkuttelee alan parhaita osaajia. Koen, että laaja työhistoriani ja tuoreet opintoni antavat hyvän pohjan vastata näihin muutoshaasteisiin”, kertoo Rautakoski nimityksensä yhteydessä.

”Kitinkannus on kehittänyt onnistuneesti toimintamalliaan alkuperäisen asiakaskuntansa vähentyessä ja toimii nykyään merkittävänä kuntoutus- ja asumispalveluiden tuottajana erityisesti Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden väestölle. Johanna Rautakosken osaaminen ja työkokemus sopivat erinomaisesti yhteen Kitinkannuksen ajankohtaisen kehitysvaiheen kanssa. Olen vakuuttunut, että Johanna Rautakosken johdolla Kitinkannus jatkaa myönteistä kehittymistään luotettavana ja paikallisena toimijana muuttuvalla sote-toimialalla”, toteaa Kitinkannuksen hallituksen puheenjohtaja Olli Joensuu.

Kitinkannus on aloittanut toimintansa yhdistysmuotoisena kuntoutuspalveluiden tuottajana vuonna 1991 ja muuttunut sote-alan osuuskunnaksi vuonna 2022. Kitinkannuksen osaamisalueita ovat laitoskuntoutus, avokuntoutus, asumispalvelut, tehostettu palveluasuminen sekä näiden yhdistelmät. Kitinkannuksessa työskentelee 65 sote-alan ammattilaista ja sen liikevaihto on noin 4,5 miljoonaa euroa.

Johanna Rautakoski