Kelan moniammatillinen yksilökuntoutus neurologisille, tule- ja reumasairaille sekä yleissairauksia sairastaville vaativan kuntoutuksen asiakkaille

Yksilöllinen moniammatillinen kuntoutus Kitinkannuksessa

Hoivakunnas tarjoaa Kelan  yksilöllistä moniammatillista kuntoutusta neurologisille, tule- ja reumasairauksia sairastaville sekä yleissairauksia sairastaville vaativan kuntoutuksen asiakkaille. 

Hoivakunnas toteuttaa kuntoutuksen Kelan palvelukuvausten mukaisesti hyvää kuntoutuskäytäntöä noudattaen. Moniammatillisen yhteistyön lähtökohtana on asiakasta koskevan tiedon ja eri näkökulmien kokoaminen yhteen sekä yhteisten tavoitteiden muodostaminen ja niiden jatkuva arviointi eri ammattiryhmien kesken. Kuntoutuksessa pyritään huomioimaan ja hyödyntämään erilaisia verkostoja ja toimimaan aina asiakaslähtöisesti.

Moniammatilliset yksilökuntoutukset kohdennetaan yli 18-vuotiaille vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille ja osittain heidän läheisilleen. Neurologiseen kuntoutukseen voi hakeutua asiakas, jolla on neurologinen sairaus ja siihen liittyy tehostetusti ja moniammatillisesti toteutettavan oikea-aikaisen yksilökuntoutuksen tarve. Tule- ja reumasairauksien kuntoutukseen osallistuvalla asiakkaalla on asianmukaisesti diagnostisoitu tuki- ja liikuntaelimistön sairaus tai vamma ja/tai reumasairaus ja tarve yksilölliseen kuntoutukseen. Myös yleissairauksien yksilökuntoutukseen hakeutuvalla tulee olla diagnosoitu sairaus tai vamma, johon liittyy oikea-aikaisen yksilökuntoutuksen tarve.

Yksilökuntoutuksen pituus on 9-18 arkipäivää. Kuntoutukseen on jatkuva haku. Siihen haetaan toimittamalla lääkärin B-lausunto ja Kelan hakulomake KU104 Kelalle. Kela on kuntoutuksen järjestäjä ja rahoittaja, kuntoutujalla on mahdollisuus hakea kuntoutusrahaa ja matkakorvauksia Kelalta. Kela tekee kuntoutuspäätökset ja antaa Kitinkannukselle maksusitoumukset. Kitinkannuksesta otetaan kuntoutujaan yhteyttä ja kerrotaan kuntoutusjaksojen ajankohdat.

Kuntoutusjaksot voidaan toteuttaa joko laitosmuotoisesti tai avomuotoisesti, jolloin voit yöpyä omassa kodissasi. Kuntoutuspäivän pituus on kaikkiaan vähintään 6 tuntia sisältäen yksilöllistä terapeuttista harjoittelua sekä yhteisiä liikuntaryhmiä. Kuntoutuksen tukena on aina moniammatillinen, kokenut tiimi sekä valinnaisia ammattilaisia kuntoutujan yksilöllisen tarpeen mukaan. Kuntoutusta voi täydentää ostamalla Kitinkannuksen hyvinvointipalveluita kuten suolahoitoa, hierontaa ja kuivavesihierontaa.

Jäikö joku askarruttamaan? Kysy meiltä!