Kitinkoti

Hoivakunnas käynnisti kuntouttavan asumisen toiminnan  1.2.2021 entisissä Kotirannan tiloissa Joki-Annalankadulla Kannuksessa. Teemme tiivistä yhteistyötä Soiten kanssa, joka vastaa asiakkaiden valinnasta sekä toiminnan valvonnasta yhdessä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kanssa. Toiminta on ympärivuorokautista palveluasumista, jota Hoivakunnas oman taustansa ja kokemuksensa mukaisesti kehittää kuntouttavampaan suuntaan. Kitinkodissa tarjoamme sekä vakituista asumista että intervalliasumista. Myös Kitinkodin toiminta tulee siirtymään Hoivakunnaksen päärakennuksen yhteyteen. Uuden kiinteistön suunnittelu Kitinkankaalle  on jo käynnistynyt ja sen valmistuminen ajoittuu vuoden 2025 alkuun.

Palveluasumisen ja laitoshoidon toiminta on luottamuksellista ja henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus. Henkilöstöön kuuluu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, jotka työskentelevät moniammatillisessa yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa. Kitinkodissa työskentelee vastaava esimies, neljä sairaanhoitajaa, kaksikymmentäkaksi lähihoitajaa ja 3 laitoshuoltajaa. Lisäksi palvelua täydentävät Hoivakunnaksen kuntoutuksen terapeutit ja vapaa-ajan ohjaaja. Kitinkodin asukkaat voivat lisäksi ostaa yksilöllistä fysioterapiaa Hoivakunnaksen kuntoutusosastolta, ota yhteyttä p.044 5754 564 tai piia.vuotila@kitinkannus.fi.

Voit tutustua yksikön omavalvontasuunnitelmaan tästä.

 

Kitinkoti / käyntiosoite

Joki-Annalankatu 6

69100 Kannus

 

Henkilökunta

vastaava esimies Piia Hautajärvi-Salmela  p. 044 4931127, piia.hautajarvi-salmela@kitinkannus.fi

vastaava sairaanhoitaja Johanna Sundvik  p. 040 804 2510, johanna.sundvik@kitinkannus.fi

vastaava laitoshuoltaja Paula Pesonen p. 044 575 4526, paula.pesonen@kitinkannus.fi

 

Yksiköt

Koti 1 (ent.Kotiranta)   p. 040 804 2513 tai p. 040 804 2514

Koti 2 (ent.Jokiranta)    p. 040 804 2516 tai p. 040 804 2517

 

sosiaaliasiamies Anne-Mari Furu p. 044 7232309

 

Jäikö joku askarruttamaan? Kysy meiltä!