Palveluasumiseen tai laitoshoitoon hakeminen

 

Asiakasvalinnat Kitinkotiin tekee Soite. Ympärivuorokautinen palveluasuminen tulee kyseeseen silloin kun asiakas ei selviydy kotonaan kotihoidon, omaishoidon, senioriasumisen ja/tai tukipalvelujen turvin. Palveluasuminen ja laitoshoito perustuvat aina asiakkaan toimintakyvyn ja terveydentilan arviointiin. Asiakkaan toimintakykyä arvioidaan toimintakykymittareilla. Omaisilla ja lähipiirillä on tärkeä rooli osana asiakkaan hoidon suunnittelua ja toteutusta, yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa. 

Palvelutalohakemus käsitellään Soiten moniammatillisessa SAS työryhmässä. SAS tulee sanoista "selvitä-arvioi-sijoita" ja tarkoittaa moniammatillisen työryhmän ennaltaehkäisevää, ennakoivaa, kuntouttavaa, avohoitopainotteista ja monipuolista kokonaisarviota asiakkaan tämänhetkisestä tilanteesta. 

Elleivät avohoidon toimet riitä turvallisen asumisen takaamiseen ja asiakkaan toimintakyky alenee, tavoitteena on löytää asiakkaalle sopiva hoitopaikka. Pääosin kaikki asiakkaat, jotka hakevat tehostettua palveluasumispaikkaa, ohjataan jaksohoitoyksikköön arviointijaksolle. Jakson aikana kartoitetaan asiakkaan toimintakyky ja hoidon tarve. 

Palvelutalohakemukseen tulee olla selvitettynä asiakkaan hoidon ja palvelujen tarve, RAI-arviointi sekä perustelut ympärivuorokautisen paikan tarpeelle. Hakemuksessa tulee olla asiakkaan tai hänen edunvalvojansa allekirjoitus. 

SAS työryhmä kokoontuu viikoittain ja käsittelee tehostetun palveluasumisen hakemukset. Työryhmä päättää asiakkaan palveluasumisen kiireellisyydestä ja jonotilanteesta, myöntää asiakkaalle tarkoituksenmukaisen paikan tai päättää hakemuksen asettamisesta jonoon, ellei kiireelliseen sijoitukseen ole tarvetta. SAS työryhmä myös päättää palveluasumisen paikan irtisanomisesta, jos asiakkaan toimintakyky parantuu. 

Asiakkaalla on mahdollista asua ympärivuorokautisessa palveluasumisessa tai laitoshoidossa kuolemaansa asti, mikäli hänelle ei tule tarvetta välittömään sairaalahoitoon hoidollisista syistä. 

Katso tästä lisätietoa Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten palveluasumisesta ja laitoshoidon kriteereistä 

Tulosta tästä hakemus ikääntyneiden hoidon ja hoivan asumispalveluihin Soiten alueella.

Täytä hakemus huolellisesti ja palauta osoitteeseen

 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite / SAS hoitaja

Honkaharjun toimintakeskus

Sairaalakatu 2

67100 Kokkola

Jäikö joku askarruttamaan? Kysy meiltä!